Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

W dniu 22 kwietnia 2010r. Państwo Maria i Adam Wędzina z Węglińca obchodzili  jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

               Jubilaci mieli swoją uroczystość w Urzędzie Gminy i Miasta, w trakcie której odnowili przyrzeczenie małżeńskie wypowiadanie z podziękowaniem za wspólnie spędzone dobre i złe chwile.

               Burmistrz Andrzej Kutrowski wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP. W imieniu władz samorządowych złożył jubilatom gratulacje, podkreślając olbrzymie znaczenie i rolę jaką odgrywają stabilne rodziny.

                Na pamiątkę jubilaci otrzymali dyplom gratulacyjny, tablice dedykacyjną  i kwiaty.  Dostojnym jubilatom życzymy zdrowia, pomyślności i szczęścia w życiu rodzinnym.