Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

W dniu 17 kwietnia 2010r. Państwo Halina i Hieronim Kąsiel z Węglińca obchodzili jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

        Burmistrz Andrzej Kutrowski wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP. W imieniu władz samorządowych złożył jubilatom gratulacje, podkreślając olbrzymie znaczenie i rolę jaką odgrywają stabilne rodziny.

        Na pamiątkę jubilaci otrzymali kwiaty i dyplom gratulacyjny.

Dostojnym jubilatom życzymy zdrowia, pomyślności i szczęścia w życiu rodzinnym.