INFORMACJA

W związku trwającą żałobą narodową, oraz wyznaczoną na dzień 18 kwietnia ceremonią pogrzebową Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, informuję, że zaplanowana na dzień 18 kwietnia wycieczka rowerowa z Ogólnopolską Grupą Rajdową "Stary Węgliniec" do Toporowa zostaje przełożona na termin późniejszy.

                                                          Krzysztof Polewski