INFORMACJA
Poniżej w pliku prezentujemy Państwu wykaz osób,
których wnioski o przydział lokalu z zasobów Gminy i Miasta Węgliniec zostały rozpatrzone pozytywnie.

W Y K A Z