O G Ł O S Z E N I E

W związku z realizacją inwestycji

PRZEBUDOWY KANALIZACJI  OGÓLNOSPŁAWNEJ

ul. KOCHANOWSKIEGO
W WEGLIŃCU
 

na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Sikorskiego informujemy, że w dniach

od 06.04.2010r. do 31.05.2010r.

 nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego oraz związane z przebudową ograniczenie ruchu na przedmiotowych ulicach.

Za utrudnienia przepraszamy