„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Informujemy, że TVP Wrocław przy osobistym zaangażowaniu Pani Grażyny Orłowskiej-Sondej, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przy poparciu Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaprasza do udziału w akcji pn. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Akcja dotyczy porządkowania oraz odnawiania cmentarzy na terenie Kresów Wschodnich przy zaangażowaniu uczniów i nauczycieli z dolnośląskich szkół. Do uratowania zakwalifikowanych zostało 46 nekropolii. Informacje dotyczące kresowych cmentarzy oraz poszczególnych szkół zaangażowanych w akcję będą ukazywać się na antenie oraz stronie TVP Wrocław www.wroclaw.tvp.pl i stronie Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej www.kresownianie.info.

            Każdy uczeń i nauczyciel chętny do udziału w akcji ofiaruje 1 złotówkę. Zbiórka pieniędzy potrwa do końca kwietnia. Zebrane środki można wpłacać na konto udostępnione przez Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej.

Nr konta 90 19 40 10 76 30 71 36 66 0000 0000, KRS 0000 327 943.

 

            „Służyć innym, pomagać potrzebującym to szlachetna idea wynikająca nie tylko z treści społecznej nauki kościoła, ale i ze zwykłych odruchów człowieka, a mówiąc najprościej – z potrzeby serca. Nie możemy zostać obojętni wobec grobów ojców naszych, bowiem Ojczyzna to ziemia, ale i groby”.