INFORMACJA

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu zamieszczono informację, że przystąpiono do prac nad rozkładem jazdy, który będzie obowiązywał w 2011 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego czeka na Państwa propozycje i uwagi, dotyczące zmian w kursowaniu pociągów.

Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje zmian w rozkładach czy korekt tras pociągów do 31 marca 2010 r. Uwagi należy zgłaszać za pomocą specjalnego formularza.

 

Zgodnie z kodeksem prawa administracyjnego każdy, kto zgłosi się do urzędu z pomysłami, otrzyma odpowiedź w ciągu 14 dni roboczych. Wyjątkiem są pomysły wymagające szczególnych konsultacji – wtedy odpowiedzi należy się spodziewać w ciągu 28 dni roboczych. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 30 kwietnia 2010 r. zakończy przyjmowanie wniosków o przydzielenie tras kolejowych.

Pismo z propozycjami zmian powinno zawierać następujące informacje:
- imię, nazwisko i dokładny adres zgłaszającego (anonimy nie będą rozpatrywane), a także adres e-mail,
- informacje o częstotliwości korzystania z kolei oraz najczęściej przemierzanej trasie,
- treść postulatu (np. dowóz na konkretną godzinę, skomunikowanie z innym składem).


Propozycje można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Infrastruktury
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

z dopiskiem "Propozycje do rozkładu jazdy pociągów regionalnych na Dolnym Śląsku"
bądź drogą elektroniczną:
kontakt.koleje@dolnyslask.pl
 

FORMULARZ DO POBRANIA