Czas pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego
Na sesji w dniu 30.12.2009r. Rada Powiatu Zgorzeleckiego podjęła Uchwałę nr XLVI/297/2009 w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu zgorzeleckiego na lata 2010/2011.
     Poniżej w pliku prezentujemy załącznik do uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek.

APTEKI