Skrócona instrukcja składania zeznań rocznych PIT w formie elektronicznej
Poniżej prezentujemy skróconą instrukcję  składania zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2009 rok w formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu, opracowaną przez Ministerstwo Finansów.

„Niezbędne wymagania techniczne:

- dla interaktywnych formularzy

1. Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista lub 7 i skonfigurowanym dostępem do Internetu (do instalacji wtyczki i AR mogą być potrzebne uprawnienia administratora systemu operacyjnego).

2. Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4, zalecana wersja 9.x.

3. Zainstalowana w systemie wtyczka (plug-in) do programu Adobe Reader (pobrana ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, zakładka „Do pobrania”) .

 

 

- dla aplikacji desktopowej

1. Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 2000, XP, Vista lub 7 , Linux lub MacOS i skonfigurowanym dostępem do Internetu (mogą być wymagane uprawnienia administratora systemu operacyjnego).

2. Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4, zalecana wersja 9.x.

 

W celu złożenia zeznania drogą elektroniczną z interaktywnych formularzy należy:

 

1. Pobrać ze strony Ministerstwa Finansów odpowiedni interaktywny formularz i zapisać na dysku lokalnym komputera. Możliwe jest także otwarcie formularza bezpośrednio na stronie www.e-deklaracje.gov.pl , zakładka „Formularze”.

2. Wypełnić formularz zeznania wraz z odpowiednimi załącznikami.

3. Wprowadzić dane autoryzujące do podpisania zeznania.

4. Wysłać dokument do systemu e-Deklaracje.

5. Zachować numer referencyjny wygenerowany po wysłaniu dokumentu. Ten unikalny identyfikator jest niezbędny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Numer referencyjny jest zapisywany również na formularzu w sekcji „Komunikacja z Ministerstwem Finansów”.

6. Pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Prawidłowo złożony dokument uzyska status 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie.

7. Wyświetlić UPO (operacja dostępna tylko przy statusie 200). Dane z dokumentu wydrukować i/lub zapisać na dysku komputera.

 

Uwaga! Dokument Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest jedynym dowodem potwierdzającym złożenie zeznania w formie elektronicznej.

 

Zeznania można również składać korzystając z aplikacji e-Deklaracje Desktop (udostępnionej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce „Do pobrania”) wspierającej obsługę tylko formularzy interaktywnych bez podpisu kwalifikowanego.

Szczegółowe informacje i wskazówki dla podatnika dotyczące składania zeznań rocznych za 2009 rok drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu zawierają dodatkowe instrukcje zamieszczone na stronie www.e-deklaracje.gov.pl w zakładce „Instrukcje”.

W przypadku wątpliwości lub problemów związanych z wysyłaniem zeznań, zalecamy korzystanie ze zbioru odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i rozwiązań najczęściej występujących problemów, który został zamieszczony w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.”

źródło:
Serwis Podatkowy Nr 7/(595) /2010, Urząd Skarbowy w Zgorzelcu