Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Węglińca uchwalony

Na sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku Rada Miejska Węglińca podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Poniżej w plikach prezentujemy treść podjętej uchwały oraz załączniki do uchwały.

Treść uchwały nr 266/XXXVII/09 z dnia 30.12.2009r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5