Postępowanie ze zwierzętami łownymi
Zasady postępowania ze zwierzętami łownymi   Zasady postępowania ze zwierzętami łownymi dostępne są do pobrania:

- postępowanie ze zwierzętami łownymiTELEFONY KONTAKTOWE:


DROGI WOJEWÓDZKIE: 609-99-09-27 lub 75-77-16-603

DROGI POWIATOWE:  do godz.1530: 75-77-50-182;

po godz. 1530: 75-722-22-29; 75-722-23-29; 75-722-46-33 lub 662-316-605

DROGI GMINNE: 75-77-11-435

795-135-936; 795-135-932