Small Grants 2010 - OGŁOSZENIE KONKURSU

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Autor i Fundator Programu) oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (Realizator Programu) ogłaszają konkurs Small Grants w ramach dziewiątej edycji Programu ENGLISH TEACHING (ET  2010)

 

Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego we wsiach i małych miastach w Polsce.

O dotację (maks. 12.000 zł) mogą ubiegać się niekomercyjne instytucje oświatowe (szkoły, biblioteki, świetlice, domy kultury itp.) oraz fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. W 2010 roku planowane jest udzielenie łącznie około 60 dotacji o średniej wysokości 10.000 zł.

Dotacja może być przyznana na inicjatywy, realizowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, które:
- mają innowacyjny charakter i są nastawione na umożliwienie aktywnego kontaktu dzieci i młodzieży z żywym językiem angielskim - poza regularnymi zajęciami szkolnymi,
- umożliwiają nauczycielom poznanie nowych, sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych, w tym tzw. „aktywnych metod nauczania”, wykorzystujące w nauczaniu języka obcego TIK (Techniki Informacyjno-Komunikacyjne) – programy komputerowe, Internet, multimedia i inne nowoczesne technik komunikacji.
- zapewniają dzieciom i młodzieży w danej gminie/powiecie skuteczne nauczanie języka angielskiego poprzez m.in.: włączanie w projekty rodziców i społeczności lokalnych, innowacje organizacyjne, efektywne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych.

5. Terminy nadsyłania projektów do wyboru (jedna szkoła/organizacja nie możne składać wniosku w dwóch terminach. O przyjęciu wniosku decyduje data na stemplu pocztowym:
Ø 31.01.2010 dla projektów realizowanych w okresie 01.04.2010 – 31.12.2010
Ø 15.07.2010 dla projektów realizowanych w okresie 01.09.2010 – 31.12.2010
Są to ramy czasowe, działania nie muszą trwać przez wszystkie miesiące.

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku dostępne na stronie www.englishteaching.home.pl