Święto Województwa Dolnośląskiego

Informujemy, że Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił rezolucję w sprawie ustanowienia dzień 16 października „Świętem Województwa Dolnośląskiego”.