30 grudnia 2009r. - sesja Rady Miejskiej Węglińca
Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2009r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu ul. Sikorskiego 3, odbędzie się sesja Rady Miejskiej Węglińca.
          Poniżej w pliku prezentujemy proponowany porządek obrad.

          SESJA RADY MIEJSKIEJ