INFORMACJA
Dnia 24.12.2009 r. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
będzie NIECZYNNY
W sprawach pilnych i dotyczących USC proszę dzwonić 
                pod nr telefonu 668-401-452.

                                                                     Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
                                                                                (-) Andrzej Kutrowski)