Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonka

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2009 roku w lokalu wyborczym w Klubie „Relax” w Zielonce odbyły się wybory Sołtysa Sołectwa Zielonka oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonka. Udział w głosowaniu wzięło więcej niż wymagana Statutem Sołectwa liczba 13 uprawnionych. Frekwencja w głosowaniu wyniosła 23,8 %.

Jedyny kandydat na Sołtysa p. Wanda Batog otrzymała 61 głosów i tym samym ponownie została wybrana Sołtysem Sołectwa Zielonka. Do Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonka wybrane zostały następujące osoby: Jolanta Gołębska, Renata Jankowska, Barbara Michalik, Stanisława Piotrowska i Edyta Sadko.

            Poniżej w pliku prezentujemy protokoły głosowania w wyborach Sołtysa Sołectwa Zielonka i w wyborach Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonka.  

             PROTOKOŁY