Szkolenia ramach PROW 2007 - 2013
Szkolenia ramach PROW 2007 - 2013
2009-10-30 14:07:00

          Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie rozpoczyna proces przygotowywania mieszkańców regionu Bory Dolnośląskie ( Gminy: Iłowa, Gozdnica, Przewóz, Wymiarki, Małomice, Osiecznica, Pieńsk, Węgliniec, Gminy Wiejskie: Żagań, Żary) do aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działania w zakresie różnicowania w kierunku nierolniczym, rozwoju mikroprzedsiębiorczości oraz na działania w ramach tzw. małych projektów.

            Aby dobrze przygotować się do ich pozyskania rozpoczynamy szkolenia tematyczne, dla osób, które zainteresowane są:

  • Zakładaniem i funkcjonowaniem ekologicznych gospodarstw rolnych.

Szkolenie odbędzie się 4 listopada 2009r. na Zamku w Kliczkowie w godz. 16:00 – 20:00

  • Zakładaniem i funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych.

Szkolenie odbędzie się 6 listopada 2009r. na Zamku w Kliczkowie w godz. 16:00 – 20:00

  • Zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
 

 

Szkolenie odbędzie się 9 listopada 2009r. na Zamku w Kliczkowie w godz. 16:00 – 20:00

Kolejnym etapem będzie organizacja spotkań doradczych, które przybliżą, wszystkim zainteresowanym, praktyczne aspekty związane z wypełnieniem fiszki wniosku aplikacyjnego, oraz przybliżą informacje o niezbędnych załącznikach wymaganych przy realizacji poszczególnych działań. Będą to zajęcia teoretyczne, połączone z praktycznym wypełnianiem niezbędnych dokumentów aplikacyjnych.

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie zaprasza zatem osoby zainteresowane poszczególnymi działaniami do skorzystania z doradztwa:

 

  • Poświęconego „Odnowie Miejscowości”

Warsztaty odbędą się 5 listopada 2009r. w Rezydencji Janków w Iłowej w godz. 16:00 – 20:00

  • Poświęconego „Rozwoju Mikroprzedsiębiorczości”

Warsztaty odbędą się 24 listopada 2009r. w Rezydencji Janków w Iłowej w godz. 16:00 – 20:00

  • Poświęconego „Różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej”

Warsztaty odbędą się 25 listopada 2009r. w Rezydencji Janków w Iłowej w godz. 16:00 – 20:00

  • Poświęconego „Małym Projektom”

Warsztaty odbędą się 1 grudnia  2009r. w Rezydencji Janków w Iłowej w godz. 16:00 – 20:00

 

Nabór wniosków na wszystkie cztery działania, wstępnie zaplanowany został na początek grudnia 2009r.

Zgłoszenia do udziału zarówno bezpłatnych  szkoleniach jak i spotkaniach doradczych przyjmuje Pani Jolanta Marciniak bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia w Iłowej przy ul. Żeromskiego 25, telefonicznie pod numerem 68 377 47 17 lub przy pomocy poczty elektronicznej, pod adresem biuro@borydolnoslaskie.org

Dyrektor Biura :

Mariusz Leszczyński