Spotkanie Burmistrza
Spotkanie Burmistrza z Dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych i Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2009-10-07 08:16:48

W dniu 6 października br. odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu p. Andrzeja Kutrowskiego z Dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu p. Andrzejem Świderkiem oraz z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu p. Grażyną Sroką. Spotkanie dotyczyło pomocy dla jednej z rodzin naszej gminy, znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Podczas spotkania uzgodniono zakres niezbędnej pomocy dla tej rodziny.