ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO INFORMUJE

Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
       Poniżej w pliku prezentujemy szczegóły dotyczące m.in. operacji, na które możliwe jest składanie wniosków oraz terminy składania wniosków i limity dostępnych środków.

                          INFORMACJA