OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - otwarty konkurs ofert
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz ratownictwa górskiego i wodnego w roku 2010 roku, realizowanych przez organizacje pozarządowe.

                             TREŚĆ OGŁOSZENIA