Informacja
INFORMACJA
2009-10-05 11:49:01

Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz.2066 z późn. zm.) w dniu 01 października 2009r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.