Porozumienie z Policją
Porozumienie z Policją
2009-09-03 10:06:43

Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zawarł porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu. Porozumienie reguluje warunki rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za pełnienie dodatkowych służb na terenie Gminy i Miasta Węgliniec. Zawarcie takiego porozumienia przewidziane zostało w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Służby ponadnormatywne realizowane będą przez funkcjonariuszy Policji w czasie trwania imprezy plenerowej „Święto Grzybów”, która odbędzie się w Węglińcu w dniach 12 i 13 września 2009 roku.