realizacja programu
9 kwietnia 2011r.
Ćwiczenia strażaków z Czerwonej Wody, Kodersdorfu, Ruszowa i Horki w Kodersdorfie ( VOLVO). W ćwiczeniach wzięło udział 69 strażaków  oraz zaproszonych gości. Ćwiczenia obserwowało około 40 mieszkańców miejscowości.
Fot. 1
Fot. 2


21 maja 2011r.
Udział w uroczystościach  110 jubileuszu straży pożarnej w Kodersdorfie oraz 5- lecia partnerstwa  Kodersdorf - Czerwona Woda
Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3

28 maja 2011r
Zawody pożarnicze w Czerwonej Wodzie, w których udział wzięły drużyny z Gminy Węgliniec, Pieńsk, Kodersdorfu, Wiesa oraz Kunratic u Cvikowa
Fot.1
Fot.2

17-18 czerwca 2011r.
Zawody  pożarnicze w Wiesa

24 czerwca 2011r.
Zawody pożarnicze w Czerwonej Wodzie.
Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3

30 czerwca 2011r.
Ćwiczenia  w komorze  pożarniczej w Goerlitz- udział wzięło 4 polskich i 9 niemieckich strażaków
Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3


10 września 2011r.
Udział w imprezie plenerowej Święto Grzybów w Węglińcu.


06 stycznia 2012r.
Udział strażaków z Kodersdorfu i Czerwonej Wody w opłatku wiejskim   w Czerwonej Wodzie.
Fot. 1

01 maja 2012r.
Uroczyste przekazanie samochodu w Czerwonej Wodzie
Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3
Fot. 4
Fot. 5
Fot. 6
Fot. 7


11-12 maja 2012r.
Ćwiczenia  w komorze w Niesky, ćwiczenia ze sprzętem  do ochrony dróg oddechowych,


12 maj 2012r.
Udział w święcie straży pożarnej w Zgorzelcu.
Fot. 1

17 czerwiec 2012r.
Zawody pożarnicze w Wiesie.
Fot. 1
Fot. 2

18 czerwca 2012r.
Ćwiczenia w komorze w Goerlitz.
Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3

29 czerwca 2012r.
Nocne ćwiczenia w Czerwonej Wodzie
Fot. 1
Fot. 2


06-07 lipiec
Obóz młodzieżowy ( przeszkolenie drużyn młodzieżowych) w Czerwonej Wodzie.
Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3


11 sierpnia 2012r.
Udział w zawodach w Odernitz ( ciągnięcie traktora).
Fot. 1
Fot. 2

19 sierpnia  2012r.
Udział w zawodach pożarniczych w Studniskach Dolnych.
Fot. 1
Fot. 2

25 sierpnia 2012r.
Udział w zawodach pożarniczych w Pieńsku.
Fot. 1
Fot. 2

9  września  2012r.
Udział w imprezie plenerowej Święto Grzybów w Węglińcu.


23 września  2012r.
Udział w dożynkach gminnych w Czerwonej Wodzie,
Fot. 1
Fot. 2

19 październik 2012r.
Uroczyste przekazanie samochodu w Kodersdorfie.
Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3