Uwaga mieszkańcy
Uwaga mieszkańcy Gminy i Miasta Węgliniec zainteresowani zamianą lokalu komunalnego
2009-09-17 11:00:32

Zgodnie z § 18 Uchwały Nr 152/XXIII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węgliniec

1. Najemcy lokali mieszkalnych i socjalnych mogą dokonywać wzajemnej zamiany lokali za pisemną zgodą wynajmującego.

2. Warunkami dokonania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy są

     - wystąpienie z wnioskiem o zamianę,

     - uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec 

        wynajmującego,

     - wyrażenie zgody na przyjęcie lokalu w stanie istniejącym,

     - uzyskanie pozytywnej opinii Komisji.

 

   Osoby zainteresowane zamianą mieszkania komunalnego na inne proszone są o składanie podań w przedmiotowej sprawie w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3 pok.12.