Zmiana cen
Zmiana cen za wodę i kanalizację
2009-09-23 14:26:58

Informujemy  mieszkańców Gminy Węgliniec, iż w związku z podjętą uchwałą nr 240/XXXII/09 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 20.08.2009r. w sprawie taryfy opłat za wodę pobieraną z wodociągów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec oraz za zrzut ścieków

od 01 listopada 2009r ulegają zmianie ceny opłat:

 

-  za  wodę 3,05 zł/1m3 + VAT 7%, tj. do zapłaty 3,26 zł./1m3  

-  za zrzut ścieków

   (dotyczy mieszkańców Węglińca i Zielonki)  4,18 zł./1m3

   + VAT 7% tj. do zapłaty  4,47 zł./1m3

 

Łączna kwota za wodę i kanalizację (dla mieszkańców Węglińca i Zielonki) 7,73 zł./1m3

 

Opłaty można dokonywać u inkasenta, w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, ul. Plac Wolności 1 lub przelewem na konto BS Pieńsk O/Węgliniec nr 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010.