Kampania
Kampania „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”
2009-09-24 14:01:28

W związku z realizacją kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” świetlica środowiskowa w Ruszowie podjęła działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia i aktywne spędzanie czasu wolnego. Korzystając z uroków pierwszego dnia jesieni, dzieci i młodzież pod opieką Pani Judyty Świniuch wybrały się na grzybobranie do pobliskiego lasu.

Wycieczka, w trakcie której dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat lasu i runa leśnego zakończyła się sukcesem - każdy z uczestników mógł pochwalić się co prawda nielicznymi ale dorodnymi okazami użytków leśnych.

        Spacer po lesie okazał się wyborną okazją do przekazania dzieciom informacji o różnorodnych formach spędzania czasu wolnego. Promowanie zdrowego stylu życia, aktywnej formy wypoczynku, dobrej zabawy bez używek jest odpowiedzią na założenia kampanii kierowane do młodych ludzi.

Kształtowanie prozdrowotnych postaw, nawyków i przyzwyczajeń wśród dzieci i młodzieży zapewni Im właściwy rozwój fizyczny i społeczny.