Plan zagospodarowania
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec
2009-10-02 08:35:43

W związku z przygotowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec, poniżej w plikach prezentujemy:

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu planu. 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec.